info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thành lập Công ty truyền thông tại Hà Nội

Tư vấn thành lập Công ty truyền thông tại Hà Nội, Việc lựa chọn loại hình kinh doanh cho phù hợp với thời đại, năng lực và trình độ của mình đối với thương nhân mới khởi nghiệp là rất quan trọng. Do vậy đòi hỏi các thương nhân phải nghiên cứu, lựa chọn một loại hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô hoạt động kinh doanh của mình.

Tư vấn thành lập Công ty truyền thông tại Hà Nội

Tư vấn thành lập Công ty truyền thông tại Hà Nội

Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty truyền thông tại Hà Nội, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty truyền thông, đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty truyền thông tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty truyền thông tại Hà Nội của chúng tôi gồm:

1.  Tư vấn trước khi thành lập Công ty:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty truyền thông;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty truyền     thông;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty truyền thông;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty truyền thông;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty truyền thông theo uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau khi thành lập Công ty truyền thông tại Hà Nội:

–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập doanh nghiệp;

–    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.