info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bản quyền logo Công ty

Tổ chức doanh nghiệp muốn đăng ký bản quyền logo công ty để xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với hình ảnh tượng chưng cho hình tượng của Công ty và đang tìm công ty luật uy tín am hiểu về luật sở hữu trí tuệ tư vấn đăng ký bản quyền logo Công ty miễn phí các vấn để doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, logo công ty tại Cơ quan cấp phép.

Tư vấn đăng ký bản quyền logo Công ty

Tư vấn điều kiện để logo công ty được chấp nhận cấp phép bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ: Logo công ty phải tạo được sự khác biệt không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với logo công ty đã được đăng ký bảo hộ trước đó bởi chủ thể khác;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn về hoạt động bảo hộ bản quyền logo công ty của khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng công ty Luật Minh Anh;

Cử luật sư giỏi trong lĩnh vực bảo hộ bản quyền logo tư vấn cho khách hàng;

Tiếp nhận mẫu logo công ty của khách hàng;

Tra cứu sơ bộ mẫu logo công ty khách hàng muốn bảo hộ để đánh giá sơ bộ được khả năng logo đó có trùng hay nhầm lẫn với logo công ty khác đã đăng ký trước hay không;

Tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo công ty với khách hàng;

Tiến hành thiết lập hồ sơ bảo hộ độc quyền logo công ty, nhãn hiệu cho khách hàng;

Gửi hồ sơ đăng ký bảo hộ logo cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu;

Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xác lập quyền đối với logo công ty tại Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Nộp hồ sơ;
  • Theo dõi hồ sơ;
  • Thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng;
  • Trả lời phúc đáp khi có công văn của Cục sở hữu trí tuệ khi sảy ra tranh chấp logo;
  • Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận logo đã được độc quyền bảo hộ;