info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ logo Công ty

Tư vấn đăng ký bảo hộ logo Công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Khi các sản phẩm, dịch vụ được lưu thông trên thị trường, người tiêu dùng có thể nhận biết được nguồn gốc, xuất sứ các hàng hóa đó thông qua logo, nhãn hiệu được gắn trên sản phẩm, dịch vụ đó. Vì vậy, đăng ký bảo hộ logo công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là hoạt động quan trọng và cần làm ngay đối với mỗi doanh nghiệp.

Luật Minh Anh tư vấn đăng ký bảo hộ logo công ty miễn phí tầm quan trọng và lợi ích của việc đăng ký bảo hộ logo công ty để doanh nghiệp có thể hiểu dõ chi tiết hơn, cụ thể:

Việc đăng ký bảo hộ logo công ty nhằm xác lập quyền được pháp luật bảo vệ hợp pháp đối với mọi hành vi xâm phạm là cơ sở pháp lý để tiến hành các biện pháp xử lý hành vi nhái giả, lợi dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với logo, nhãn hiệu gắn trên sản phẩm, dịch vụ;

Nhằm ngăn chặn được hành vi nhái giả nhãn hiệu, giả logo công ty trên sản phẩm dịch vụ;

Được quyền sử dụng hợp pháp độc quyền logo, nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhằm mục đích quảng bá phát triển kinh doanh;

Dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, logo công ty tại Luật Minh Anh:

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo miễn phí các vấn đề liên quan đến quy trình, điều kiện, thủ tục pháp lý;

Tiến hành tra cứu sơ bộ logo, nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký. Từ kết quả tra cứu đánh giá mức độ và khả năng được Cơ quan cấp phép chấp thuận bảo hộ;

Tiến hành thiết lập hồ sơ đăng ký logo, nhãn hiệu bao gồm:

  • In mẫu logo, nhãn hiệu;
  • Phân loại sản phẩm, dịch vụ gắn logo, nhãn hiệu;
  • Mô tả chi tiết logo, nhãn hiệu;

Đại diện xác lập quyền đối với logo, nhãn hiệu bao gồm:

  • Nộp hồ sơ đăng ký logo, nhãn hiệu;
  • Theo dõi hồ sơ đăng ký logo, nhãn hiệu;
  • Phản hồi công văn của cơ quan cấp phép;
  • Nhận kết quả khi cục Sở hữu trí tuệ cấp phép ra văn bằng bảo hộ;