info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục gia hạn, chuyển địa điểm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Trình tự thực hiện
 • Cá nhân, tổ chức làm đơn xin gia hạn hoạt động, đơn xin chuyển địa điểm (theo mẫu);Bản gốc giấy phép hoạt động;Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê địa điểm nộp tại bộ phận một cửa. Phòng chuyên môn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng yêu cầu sẽ thông báo qua một của để cơ sở khắc phục. Sau khi thẩm định hồ sơ hoàn tất, tổ chức đến địa điểm kiểm tra cơ sở vật chất.

Cách thức thực hiện:
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính – sở GD & ĐT Hà Nội.

 1. Hồ sơ gồm có

Xin gia hạn, hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin gia hạn;
 • Hợp đồng thuê địa điểm (phô tô công chứng);
 • Các loại văn bản theo quy định (nếu có phát sinh cần bổ sung).

Xin chuyển địa điểm, hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin chuyển địa điểm;
 • Hợp đồng thuê địa điểm (bản gốc);
 • Các loại văn bản theo quy định (nếu có phát sinh cần bổ sung).

Số lượng hồ sơ:

 • 01 (bộ) – đối với gia hạn giấy phép;
 • 02 (bộ) – đối với xin chuyển địa điểm.
 1. Thời hạn giải quyết
 • Thời hạn cấp quyết định gia hạn Giấy phép dạy học Trung tâm: 30 ngày làm việc.