info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung dưới đây Công ty Luật Minh Anh xin gửi tới quý khách hàng nội dung về Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau :

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưlà một thủ tục không thể thiếu khi nhà đầu tư thực hiện việc thay đổi dự án đầu tư khác với nội dung giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện việc điều chỉnh thủ tục này Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Minh Anh xin đưa ra một số ý kiến tư vấn liên quan đến vấn đề này như sau:
Các trường hợp Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Điều chỉnh tên, địa chỉ của nhà đầu tư;
  • Điều chỉnh tên dự án đầu tư;
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;
  • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn);
  • Thời hạn hoạt động của dự án;
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
  • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
  • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

Thẩm quyền :
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
Sở kế hoạch và đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Sở kế hoạch và đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng đại điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, ku chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Vấn đề về Thủ tục :
Khi Nhà đầu tư có yêu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục Điều chỉnh này. Theo đó, Nhà đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào các dự án đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ thì Nhà đầu tư sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trường hợp hồ sơ phải sửa đổi bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra thông báo để nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ.