info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư : Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, để giúp nhà đầu tư thực hiện được Dự án đầu tư của mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tự mình thực hiện được việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư vì một lý do khách quan nào đó. Do đó, Tư vấn Minh Anh chúng tôi với nhiểu năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư sẽ giúp quý khách thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt nhất. Với mong muốn đó, trước hết chúng tôi sẽ đưa ra thủ tục để điều chỉnh giấy phép đầu tư sau:
Điều chỉnh giấy phép đầu tư
Thủ tục điều chỉnh  được thực hiện gồm các bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bước 2: Nhà đâu tư hoặc người được ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào giờ hành chính.
Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Nhà đầu tư hoặc người được hủy quyền sẽ đến nơi Nộp hồ sơ để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục điều chỉnh bao gồm:
Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện Dự án đầu tư ;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án xây dựng và kinh doanh cảng hàng không,  vận tải hàng không gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;