info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Luật Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn cho các thương nhân, nhà đầu tư trong nước, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Bắc Ninh của các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Bắc ninh.
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc NinhViệc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Doanh nghiệp sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh của Công ty Minh Anh bao gồm:
1. Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:
Tư vấn địa điểm đặt trụ sở Công ty phù hợp;
Đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp, liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp, chính quyền địa phương để đặt vấn đề thuê nhà xưởng, xin phê duyệt dự án xây dựng;
Tư vấn đăng ký vốn điều lệ cho phù hợp;
Tư vấn lựa chọn loại hình, mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
Tư vấn về cách đặt tên phù hợp, điều kiện đăng ký trụ sở trụ sở, mức vốn phù hợp, ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp;
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông sáng lập;
Tư vấn các loại Hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp.
2. Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh;
Hồ sơ bao gồm:
Giấy đề nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp;
Điều lệ công ty;
Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp doanh);
Một số giấy tờ pháp lý khác.
Đại diện khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước;
Đại diện khách hàng trực tiếp nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, đăng bố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp:
Tư vấn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp;
Tư vấn các loại thuế, nghĩa vụ tài chính phải nộp sau khi thành lập Công ty;
Tư vấn thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn GTGT;
Tư vấn hồ sơ, thủ tục mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử;
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí sau thành lập;
Tư vấn hỗ trợ qua điện thoại.