info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh

Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn cho các thương nhân, nhà đầu tư trong nước, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Bắc Ninh của các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài.
Với những chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư mạnh mẽ thì hiện nay Bắc Ninh đang trở thành địa phương lý tưởng để các nhà đầu tư trong và ngoài nước quyết định đầu tư.
Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh của Luật Minh Anh bao gồm:

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Ninh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bắc Ninh


1. Tư vấn miễn phí các điều kiện trước thành lập công ty, bao gồm:
Tư vấn địa điểm đặt trụ sở Công ty phù hợp;
Đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp, liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp, chính quyền địa phương để đặt vấn đề thuê nhà xưởng, xin phê duyệt dự án xây dựng;
Tư vấn đặt vốn điều lệ, số vốn tối thiểu để đáp ứng tính khả thi của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;
Tư vấn lựa chọn loại hình, mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
Tư vấn về cách đặt tên phù hợp, điều kiện đăng ký trụ sở trụ sở, mức vốn phù hợp, ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp;
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông sáng lập;
2. Đại diện theo ủy quyền của quý khách hàng tiến hành các thủ tục thành lập Công ty tại Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh.
Tư vấn xây dựng và soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty. Hồ sơ thành lập Công ty bao gồm các giấy tờ sau:
Giấy đề nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp;
Điều lệ công ty;
Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp doanh);
Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu;
Một số giấy tờ pháp lý khác.
Đại diện khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước;
Đại diện khách hàng trực tiếp nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, đăng bố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Các cam kết hỗ trợ sau thành lập Công ty của chúng tôi
Tư vấn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp;
Tư vấn các loại thuế, nghĩa vụ tài chính phải nộp sau khi thành lập Công ty;
Tư vấn miễn phí thủ tục kê khai thuế;
Tư vấn thủ tục mua hóa đơn GTGT;
Tư vấn thủ tục mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử;
Tư vấn thời hạn góp vốn cuối cùng sau khi thành lập;
Tư vấn các nội dung cần lưu ý khi treo biển công ty;
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí sau thành lập;
Tư vấn hỗ trợ qua điện thoại.