info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:
Tôi muốn Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần làm những giấy tờ gì?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Theo như thông tin Anh/ chị hỏi ở trên tôi xin trả lời. Tại điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể, như sau:
Điều 31. Đăng ký thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận được viết tắt GCN).
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2014.
2. Người đại diện theo pháp luật của DN chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung GCN  đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp GCN đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp không đồng ý thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; những yêu cầu bổ sung, sửa đổi (nếu có).
4. Đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo thủ tục, trình tự sau đây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan ĐKKD có thẩm quyền trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao quyết định đã có hiệu lực để chấp hành;
b) Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm xem và cấp GCN đăng ký DN  mới với nội dung bản án hoặc quyết định đã có thời hạn thi hành trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị đăng ký. Nếu không đồng ý thì cần thông báo bằng văn bản cho DN đề nghị đăng ký thay đổi biết và phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn