info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập Công ty tại Hà Nội

– Công ty là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
– Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, có những loại hình tổ chức kinh doanh sau: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); nhóm công ty. (Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005).

Công ty Luật Minh Anh với đội ngũ những luật sư, chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo danh tiếng, chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng các dịch vụ pháp lý tốt nhất. Thế mạnh của Chúng tôi là tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, Sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng.  Ngoài ra Công ty Luật Minh Anh cũng đang vươn lên mạnh mẽ và dần khẳng định mình trong các lĩnh vực như: Tư vấn thường xuyên, quản trị nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp về thương mại, hợp đồng, hôn nhân gia đình..

Thành lập Công ty tại Hà Nộ

Thành lập Công ty tại Hà Nộ

Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập Công ty tại Hà Nội của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được tư vấn các vấn đề sau:

1.  Tư vấn trước thành lập công ty:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2. Tư vấn soạn thảo Hồ sơ thành lập công ty tại Hà Nội

–     Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (theo mẫu);

–     Điều lệ hoạt động công ty;

–     Danh sách thành viên/cổ đông công ty (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần);

–    Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân/pháp nhân của các sáng lập viên;

–    Các giấy tờ pháp lý khác (nếu có);

3.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty theo uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4.  Cam kết  sau thành lập Công ty:

–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–     Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh sau một thời gian hoạt động, Bổ xung, điều chỉnh;

–     Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.