info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

” Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 – 2021 ” ⇒ Năm 2020 khởi đầu thập kỷ mới, đây cũng là thời điểm mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư khi Việt Nam đã tham gia ký kết và thúc đẩy đàm phán nhiều hiệp định thương mại quốc tế mới. Là cơ hội tốt cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài. Nhất là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có nhiều thuận tiện hơn trong quá trình tiến hành thủ tục đầu tư vào Việt Nam khi nhiều rào cản thương mại đã được gỡ bỏ.

Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đầu tư năm 2020

Như đã đề cập ở trên, muốn tham gia đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư. Vậy nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư như thế nào?

Công ty Luật Minh Anh sẽ giúp đỡ nhà đầu tư mới nắm vững cách soạn thảo hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2020 qua bài viết sau đây.

Đầu tư là hoạt động bỏ vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh là hoạt động cần tiến hành trong một khoảng thời gian dưới sự luân chuyển của dòng tiền tệ, do đó cần quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ để không gây nên những cuộc khủng hoảng kinh tế đã từng xảy ra trên thực tiễn. Nhất là khi nền kinh tế có xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay, hoạt động quản lý càng cần phải đươc chú trọng để vừa đảm bảo có thể thu hút được dòng tiền từ bên ngoài vào Việt Nam nhưng cũng phải đảm bảo cho nền kinh tế quốc nội vẫn ổn định. Đây chính là lý do cần có hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cũng như có cơ chế chính sách để quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Đăng ký đầu tư là một trong những biện pháp kiểm soát hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ sở để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cũng như được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tục đăng ký đầu tư vào Việt Nam, được thực hiện dưới một trong hai hình thức: Dự án phải xin Quyết định chủ trường đầu tư hoặc Dự án không phải xin Quyết định chủ trương đầu tư.

Các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là những dự án đầu tư có quy mô lớn, có tác động lớn đến an sinh xã hội, môi trường, ..nên không phân biệt vào chủ thể thực hiện dự án và sẽ căn cứ vào quy mô của dự án, ngành nghề kinh doanh của dự án, cũng như những tác động của dự án đến an sinh- xã hội, môi trường để xem xét dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hay đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ theo quy định tại điều 36, Luật đầu tư 2014 thì dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ sở hữu phần vốn góp từ 51% trở lên và đầu tư vào những ngành nghề có điều kiện thì phải tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư.

Thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư nếu thực hiện các dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 30,31, 32 Luật đầu tư 2014, không phụ thuộc vào quốc tịch, hay tỉ lệ sở hữu phần vốn góp sẽ phải tiến hành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo trình tự thủ tục được quy định chi tiết tại điều 33,34,35 Luật đầu tư 2014.

Sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chủ trương đầu tư. Trừ hai diện dự án đầu tư được quy định tại điểm a, khoản 1 điều 32 Luật đầu tư 2014 thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư có quy mô vốn từ 5000 tỷ đồng trở lên mà phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan đăng ký chỉ xem xét ra quyết định chủ trươg đầu tư.

Thủ tục đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những dự án đầu tư được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ sở hữu phần vốn góp từ 51% trở lên hoặc đầu tư vào những ngành nghề có điều kiện bắt buộc phải thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc khoản 1 điều 23 Luật đầu tư và đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế không cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có nhu cầu có thể tiến hành thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu;
  • Giấy tờ xác minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án hạn chế chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định cụ thể tại điều 38, Luật đầu tư 2014.

Trong đó: Ban quản lý dự án có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đối với các dự án được thực hiện trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Các dự án ngoài khu vực kinh tế đặc biệt này, thẩm quyền giải quyết hồ sơ thuộc về Sở kế hoạch- đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, hãy liên hệ ngay với công ty Luật Minh Anh chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng với gần 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về đầu tư, chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành trên con đường hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Giúp đỡ nhà đầu tư từ bước ban đầu như lập hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đến những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư như điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chuyển nhượng dự án, giãn tiến độ đầu tư,…

⇒ Chúng tôi, Luật sư về tư vấn đầu tư đang làm việc tại Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ, hướng dẫn ”  Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 – 2021 ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.