info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh – Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài.

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của tư vấn Minh Anh:

1.       Tư vấn các quy định của pháp luật về Chi nhánh của Công ty:

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2.      Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh:

Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;

– Quyết định về việc thành lập chi nhánh;

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

3.      Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Chi nhánh