info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho máy thu hình

Doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu máy thu hình muốn lưu thông sản phẩm này ra thị trường phải làm thủ tục dán nhãn năng lượng cho máy thu hình tại cơ quan chức năng tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương. Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ dán nhãn năng lượng cho máy thu hình sẽ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới quy trình, hồ sơ, thủ tục đăng ký giấy phép dán nhãn năng lượng tại cơ quan chức năng Việt Nam

Luật Minh Anh cung cấp Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho máy thu hình, thủ tục nhanh chóng

Quy trình thủ tục xin giấy phép dán nhãn năng lượng cho máy thu hình:

Bước 1: Doanh nghiệp thử nghiệm mẫu tại phòng thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định;

Bước 2: Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng nộp tại Tổng cục năng lượng;

Bước 3: Tổng cục năng lượng đánh giá chứng nhận, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo, nếu hợp lệ thì Tổng cục năng lượng cấp giấy chứng nhận;

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận;

Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho máy thu hình tại Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý:

Tư vấn tiêu chuẩn quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (công suất tiêu thụ lớn nhất) và phân cấp hiệu suất năng lượng của máy thu hình.

Tư vấn điều kiện của doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình đăng ký dán nhãn năng lượng phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy thu hình tại Tổng cục năng lượng;

Soạn thảo hồ sơ, bao gồm:

Bản đăng ký chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Giới thiệu chung về Doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của Doanh nghiệp).

Danh mục các loại Máy thu hình  đăng ký dán nhãn năng lượng

Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Báo cáo thử nghiệm hiệu suất năng lượng do phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp, thời hạn không quá 06 tháng từ ngày cấp.

Phiếu cung cấp thông tin năng lực sản xuất Máy thu hình

Các chứng chỉ khác về quản lý chất lượng liên quan (ISO 9001, nếu có).

Ngoại trừ các bản sao chứng chỉ và chứng nhận, ngôn ngữ sử dụng lập hồ sơ là tiếng Việt.

Đại diện thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng cho máy thu hình:

Đại diện khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ xin giấy phép dán nhãn năng lượng cho máy thu hình tại Tổng cục năng lượng;

Đại diện khách hàng nhận kết quả tại tổng cục năng lượng và bàn giao kết quả dịch vụ dán nhãn năng lượng cho máy thu hình;