info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính

Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu màn hình máy tính muốn đưa sản phẩm màn hình máy tính tiêu thụ trên thị trường phải làm thủ tục dán nhãn năng lượng các sản phẩm này tại Tổng cục Năng lượng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp dán nhãn năn lượng cho các sản phẩm màn hình máy tính, Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính sẽ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí các vấn đề pháp lý để doanh nghiệp hiểu dõ quy trình, thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính.

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính:

quy trinh thu tuc dan nhan nang luong

Bước 1: Doanh nghiệp lấy mẫu màn hình máy tính, mỗi loại màn hình máy tính thử 01 mẫu đem thử tại phòng thử nghiệm do Bộ công thương chỉ định.

Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký dãn nhãn năng lượng cho màn hình máy tính cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc và sao 02 bộ như nhau gửi về Tổng cục Năng lượng.

Bước 3: Tổng cục Năng lượng xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực sản phẩm, sử phù hợp của hồ sơ, đánh giá kết quả thử nghiệm so với tiêu chuẩn, xác định mức tiêu thụ năng lượng. Tổng cục Năng lượng sẽ có công văn trả lời doanh nghiệp nếu hồ sơ phù hợp và ấn định thời gian đánh giá thực tế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa phù hợp.

Bước 4: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Bước 5: Doanh nghiệp sử dụng nhãn so sánh năng lượng: Sau khi được cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp có quyền sử dụng nhãn so sánh theo mức năng lượng xác định trong giấy chứng nhận được cấp trên Màn hình máy tính, bao bì và trên catalog, tờ rơi để quảng cáo…

Dịch vụ xin dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính của Luật Minh Anh:

Tư vấn lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năn lượng tối thiểu.

Tư vấn phạm vi áp dụng tiêu chuẩn dán nhãn cho các màn hình máy tính.

Tư vấn quy trình thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính tại Cơ quan chức năng;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính tại cơ quan chức năng và bàn giao kết quả dịch vụ dán nhãn năng lượng cho màn hình máy tính là giấy chứng nhận;