info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến với công suất thiết kế 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên sẽ tư vấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh muốn đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường phải thực hiện thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bộ công thương.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến, tư vấn thủ tục

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến:

Bước 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản phẩm sữa chế biến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại cơ quan chức năng;

Bước 2. Cơ quan chức năng tiến hành thẩm định hồ sơ.

  • Nếu hồ sơ hợp lệ chuyển sang bước 3;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ ra thông báo ghi rõ lý do;

Bước 3. Cơ quan chức năng thành lập đoàn thẩm định cơ sở theo nội dung sau

Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định.

Các quy định của nhà nước về cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bước 4. Ra kết quả thẩm định cơ sở

  • Nếu cơ sở sản xuất hợp lệ sẽ cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Nếu cơ sở sản xuất không hợp lệ sẽ ra thông báo ghi rõ lý do;

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến tại Luật Minh Anh:

Tư vấn quy định, điều kiện cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất sữa chế biến;

Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất sữa chế biến;

Tư vấn thủ tục đề nghỉ cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất sữa chế biến;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ cho cho cơ sở sản xuất sữa chế biến;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phầm cho cơ sở sản xuất sữa chế biến;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện cơ sở vật chất cho cơ sở sản xuất sữa chế biến phù hợp với quy định của pháp luật;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng đón tiếp đoàn thẩm định cơ sở;

Bàn giao kết quả dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm sữa chế biến cho khách hàng;