info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Công ty Minh Anh  (nhà tư vấn) là đơn vị được tín nhiệm trong lĩnh vực Tư vấn công bố mỹ phẩm nhập khẩu, hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.
tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
1. Dịch vụ tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu của chúng tôi bao gồm:

a)      Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố lưu hành mỹ phẩm;
b)      Tư vấn các trường hợp những mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một Bản công bố;
c)      Tư vấn thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm;
d)     Tư vấn cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm;
e)      Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố mỹ phẩm./.
2. Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm
a)      Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam;
b)      Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam;
c)      Giấy chứng nhận lưu hành tự do Certificate Of Free Sales: Phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
d)     Bản thông tin và công thức thành phần của sản phẩm: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
3. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm.
a)      Tư vấn Minh Anh sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
b)      Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng;
c)      Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d)     Đại diện khách hàng  nhận giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
e)      Kết thúc quá trình công bố lưu hành mỹ phẩm Quý khách hàng sẽ nhận được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;