info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tư vấn công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công ty Minh Anh  (nhà tư vấn) là đơn vị được tín nhiệm trong lĩnh vực Tư vấn công bố mỹ phẩm, hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ Tư vấn công bố mỹ phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Dịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn công bố mỹ phẩm nhập khẩu1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu.
a)      Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm;
b)      Tư vấn các trường hợp những mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một Bản công bố;
c)      Tư vấn thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu;
d)     Tư vấn cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu;
e)      Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố mỹ phẩm nhập khẩu./.
2. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm.
a)      Tư vấn Minh Anh sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
b)      Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Công bố mỹ phẩm cho khách hàng;
c)      Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d)     Đại diện khách hàng  nhận giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;