info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:
  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu;
  • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định;
  • Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  • đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.