info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác (sau đây viết tắt là doanh nghiệp cho thuê).
Điều kiện kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động
– Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
– Có vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng;
– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên
Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
– Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.