info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cung ứng nguồn lao động

Điều kiện kinh doanh hoạt động cung ứng nguồn lao động
– Là DN thành lập hợp pháp tại VN;
– Có trụ sở ổn định lâu dài từ 03 năm trở lên (Có HĐ thuê và giấy tờ liên quan đến trụ sở);
– Có bộ máy chuyên trách gồm ít nhất 3 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi và lý lịch rõ ràng.
– Có số tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại Ngân hàng TM nơi DN mởi tài khoản giao dịch.
Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cung ứng nguồn lao động.
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
– Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ;
– Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm bao gồm: Hợp đồng thuê địa điểm, GCN quyền sử dụng đất..