info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

” Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam” ⇒ Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đối với doanh nghiệp nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây mới có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thứ nhất, thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà VIệt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Thứ hai, Doanh nghiệp đã hoạt động được ít nhất 1 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký

Thứ ba, Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị trương đương của doanh nghiệp nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là một năm kể từ ngày nộp hồ sơ.

Thứ tư, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp nước ngoài không phụ thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải đươc sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Thứ năm, Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, với vai trò là một bộ phận của doanh nghiệp, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cũng cần tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp.

Đầu tiên, tên của văn phòng đại diện phải được đặt đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật.

Chữ cái dùng để đặt tên cho văn phòng đại diện phải phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu và có đính kèm cụm từ “ văn phòng đại diện” cùng với tên doanh nghiệp. Tên của văn phòng đại diện  phải được  viết hoặc gắn tại văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm văn phòng đại diện phát hành.

Hoạt động mở văn phòng đại diện cần được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện của công ty. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện như sau:

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài
 • Thông tin đăng ký thuế : Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Các giấy tờ có yếu tố nước ngoài cần được dịch thuật ra tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Riêng giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp nước ngoài cần được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. Kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Trường hợp cần xin ý kiến từ các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan cấp giấy phép xin ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan được xin lấy ý kiến phải có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép cho cơ quan xin ý kiến trong vòng 5 ngày làm việc. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan cấp giấy phép ra quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài trong vòng 5 ngày làm việc.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

 • Sở công thương nếu địa điểm đặt văn phòng đại diện nằm ngoài khu kinh tế đặc biệt.
 • Ban quản lý dự án nếu văn phòng đại diện nằm trong các khu kinh tế đặc biệt như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời hạn Giấy phép thành lập văn phòng đai diện:

 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

⇒ Luật sư công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”  Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.