info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ” Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam đầu tư dưới hình thức thực hiện dự án đầu tư thì cần thành lập tổ chức kinh tế mới tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thành lập tổ chức kinh tế mới tại Việt Nam, tổ chức này sẽ được gọi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức có cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài là thành viên sở hữu cổ phần, phần vốn góp.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cần tiến hành các thủ tục nào? Có những điều kiện đối với họ để có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không?

Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài để giải quyết vấn đề trên.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức kinh tế thành lập tại quốc gia nước ngoài.

Hoạt động đầu tư là việc bỏ vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Hiện nay, hoạt động đầu tư không chỉ đơn thuần diễn ra nội tại trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia mà nó đã vượt qua phạm vi lãnh thổ của một quốc gia mà đã hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Bất kỳ quốc gia nào cũng đều mong muốn mở cửa nền kinh tế để có thể giao lưu, tiếp cận với những tiến bộ của thế giới, góp phần phát triển nền kinh tế của nước nhà. Trong đó, các chính sách biện pháp để thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng hội nhập của thế giới, khi Việt Nam đã tiến hành mở cửa từ năm 1986 và đến nay đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại để tạo môi trường cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Như đã trình bày ở trên, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam đầu tư cần thực hiện các thủ tục đầu tư, trong đó bao gồm cả việc thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo trình tự sau:

Đầu tiên, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Tiếp theo, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Khi đã hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu có doanh nghiệp và có thể thực hiện  hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

 • Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế mới ở Việt Nam cần nộp hồ sơ đăng ký đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án hạn chế chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 •  Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án cần xin quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điều 30,31,32 Luật đầu tư, hồ sơ cần thêm một số giấy tờ sau:

Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Sở kế hoạch – đầu tư đối với dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc các khu kinh tế đặc biệt chưa thành lập ban quản lí.
 • Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư nằm trong các khu kinh tế đặc biệt.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư làm đăng ký thành lập doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương thích với loại hình công ty mình muốn mở đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 21, 22,23 Luật doanh nghiệp 2014.

Sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp như công bố thông tin doanh nghiệp, khắc con dấu, công bố con dấu,…

Ngoài việc thành lập tổ chức kinh tế mới, nhà đầu tư nước ngoài còn có thể đầu tư vào Việt Nam bằng việc góp vốn,mua cổ phần, phần vốn góp và các tổ chức kinh tế đã được thành lập.

Tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế, trừ một số ngành nghề nhất định, do đó nhà đầu tư có thể tự do góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tùy theo khả năng tài chính của mình. Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp làm cho tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của nhà đầu tư chiếm trên 51%, hoặc đầu tư vào công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần tiến hành đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.

Thủ tục đăng ký được quy định chi tiết tại điều 26, Luật đầu tư 2014.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch – đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ , sở kế hoạch- đầu tư ra chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

*) Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về “Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài “, Quý khách hang vui lòng liên hệ trực tiếp cho Luật sư công ty luật Minh Anh chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn