info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Bắc Ninh hiện nay là tỉnh có nhiều khu công nghiệp phát triển với nhiều nhà máy sản xuất, công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Với những lợi thế sẵn có của mình, cùng với cơ chế chính sách của tỉnh khá thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư nên Bắc Ninh vẫn là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Công ty Minh Anh là một doanh nghiệp đã có trên 05 năm kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn tối ưu với chi phí hợp lý nhất.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Thay đổi thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư;;

Quyết định của Chủ đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

Bản sao hợp lệ báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (nếu có);

Bản sao hợp lệ điều lệ hoạt động của công ty;

Một số giấy tờ pháp lý khác căn cứ vào nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh.

Đối với việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không cần phê duyệt chủ trương đầu tư, không phải xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ thì thời gian điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc. Thời gian điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh.

Đối với các dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là Ban quản lý các khu công nghiệp. Đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh.

Quy trình, các bước thực hiện công việc

Theo quy định Luật đầu tư, Nghị định số 118/2015 hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT thì quy trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu công nghiệp hoặc Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh;

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 3: Đăng bố cáoThông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp (nếu các nội dung điều chỉnh có liên quan đến con dấu);

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.