info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ Quyết toán thuế

Dịch vụ Quyết toán thuế – Luật Minh Anh Đại diện cho doanh nghiệp quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế nhà nước với hiệu quả cao nhất và với chi phí hợp lý nhất.

Hoàn thiện hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán:

Thu thập hồ sơ kế toán bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Xây dựng sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh.
Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.
In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.
Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến sổ sách kế toán, kết quả thực hiện.

Đại diện cho doanh nghiệp để quyết toán thuế:

Thống nhất với doanh nghiệp các nội dung quyết toán thuế.
Phối hợp với doanh nghiệp để liên hệ và trao đổi thông tin với cơ quản quản lý thuế
Đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và chứng minh các số liệu kế toán với cán bộ quản lý thuế
Đại diện cho doanh nghiệp cung cấp các số liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán cho cơ quan quản lý thuế
Đại diện cho doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục sau khi quyết toán thuế.

Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

 Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Luật Minh Anh tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: https://luatminhanh.vn

– Tư vấn miễn phí qua hotline: 093.883.4386

– Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;