info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Đo đạc và bản đồ là lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật sử dụng các thiết bị, phương pháp để thu nhận, xử lý thông tin nhằm xác định các đặc trưng hình học và thông tin thuộc tính của các đối tượng địa lý ở mặt đất, lòng đất, mặt nước, lòng nước, đáy nước, khoảng không ở dạng tĩnh hoặc biến động theo thời gian và biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bằng hệ thống ký hiệu theo các quy tắc toán học nhất định.
tu_liemDịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của chúng tôi bao gồm:
I.       Tư vấn các điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ.
Các điều kiện này bao gồm:
1.      Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
2.      Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
b) Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
3.      Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
II.     Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đo đạc và bản đồ.
Hồ sơ bao gồm:
1.      Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
2.      Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3.      Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;
4.      Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
5.      Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.
III.   Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
1.      Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
2.      Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng giải trình và liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.
3.      Nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nhận kết quả từ phía cơ quan có thẩm quyền liên quan đến từng công việc cụ thể.