info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng, Giấy phép kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cho cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Đà Nẵng. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về điều kiện kinh doanh được dễ dàng hơn.

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng
Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng

Khi doanh nghiệp, công ty đang hoạt động tại Đà Nẵng có phát sinh về các thay đổi sau: thay đổi địa chỉ, trụ sở của công ty, thay đổi tên của công ty, doanh nghiệp, thay đổi thông tin của chủ sở hữu, các thành viên công ty, tăng giảm về vốn điều lệ công ty, thay đổi thông tin cổ đông, bổ sung mới ngành nghề kinh doanh, thay đổi người được đại diện pháp luật, thay đổi các thông tin khác liên quan, … thì công ty, doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng.

Hồ sơ để thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng, Công ty Luật Minh Anh tư vấn cụ thể như sau:

 • Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;
 • Bản gốc đăng ký kinh doanh;
 • CMND phô tô có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên)
 • Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định)

Các lưu ý khi doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi địa chỉ của công ty tại Đà Nẵng của Công ty luật Minh Anh:

 • Khi thực hiện thay đổi khách hàng cần phải quan tâm tới những quy định đối với việc đặt trụ sở của công ty (chung cư tại Đà Nẵng thì không được phép đặt làm trụ sở của công ty).
 • Khi thay đổi địa chỉ cùng quận thì công ty chỉ cần phải làm thông báo gửi lên cơ quan của thuế và cho cơ quan hữu quan như: bưu chính, điện lực, internet, viễn thông, …
 • Khi thay đổi địa chỉ mà khác quận thì công ty sẽ cần phải làm các thủ tục như: làm thông báo cho cơ quan thuế, đổi con dấu của công ty và thông báo đến những cơ quan hữu quan, làm các thủ tục chuyển đổi quận quản lý về thuế, ….

Khi thay đổi tên của công ty:

Khi thực hiện đổi tên thì công ty cần kiểm tra xem là tên của công ty theo đúng quy định hay không? Tên của công ty có bị trùng hay là không?

Khi đã nhận được giấy phép để thay đổi tên của công ty thì khách hàng cần phải tiến hành những thủ tục như sau: làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế, đổi con dấu của công ty, gửi thông báo cho những cơ quan hữu quan nơi mà doanh nghiệp có thực hiện giao dịch cụ thể như: ngân hàng, điện lực, ….

Khi tăng, giảm mức vốn điều lệ trong doanh nghiệp:

 • Trường hợp khi doanh nghiệp tăng mức vốn điều lệ thì cần phải quan tâm tới những bậc cần phải đóng của thuế môn bài cả năm
 • Khi đã nhận được giấy phép kinh doanh thì khách hàng cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

Khi thay đổi người được đại diện pháp luật cho công ty:

Đối với người được đại diện pháp luật mới thì cần phải cung cấp bản sao y có công chứng của hộ chiếu/ CMND.

Khi đã được nhận giấy phép kinh doanh mới thì công ty cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế hay những cơ quan hữu quan khác.

Khi thay đổi chủ sở hữu/ cổ đông góp vốn/ thành viên:

 • Chủ sở hữu/ cổ đông/ thành viên mới sẽ cần phải nộp bản sao y có công chứng của hộ chiếu/ CMND trong cùng hồ sơ về việc xin thay đổi chủ sở hữu/ cổ đông góp vốn/ thành viên.
 • Khi đã có giấy phép kinh doanh thì công ty sẽ cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

 • Quý khách nên tham khảo những nội dung như sau:

Ngành nghề được quy hoạch ở Đà Nẵng.

Ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định.

Ngành nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề.

 • Khi đã được nhận giấy phép kinh doanh thì các khách hàng cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

Khi thay đổi những nội dung khác:

Khi muốn thay đổi thông tin của CMND, địa chỉ email, số đt của đại diện pháp luật, thành viên, … và gồm rất nhiều các thông tin khác thì khách đều cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn kiến thức về thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng, các tỉnh thành khác và đặc biệt là thay đổi giấy phép kinh doanh tại Bắc Giang, Hà Nội, HCM. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn