info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài – Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi có nhu cầu chuyển nhượng vốn cho tổ chức/cá nhân nước ngoài cần căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, các hiệp định thương mại Việt Nam ký kết để xác định ngành nghề trong công ty đó có hạn chế đối với doanh nghiệp/cá nhân nước ngoài đầu tư hoặc tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp hay không. Công ty Minh Anh sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nhà đầu tư để tư vấn hình thức chuyển nhượng, quy trình thực hiện cụ thể.
Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoàiNhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn trong các trường hợp sau đây:
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
Góp vốn vào Công ty Việt Nam khác không thuộc 02 trường hợp trên.
Các hình thức chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Mua cổ phần từ cổ đông của công ty cổ phần;
Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh;
Mua phần vốn góp của thành viên/chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên.
Hồ sơ đăng ký góp vốn/mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần/ phần vốn góp theo mẫu;
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài nếu nhà đầu tư là cá nhân;
Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, báo cáo tài chính của nhà đầu tư đối với nhà đầu tư là cá nhân;
Lưu ý: Đối với các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài phát hành phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng;
Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.
Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp;
Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định của công ty về nội dung cần thay đổi;
Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.