info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học tại Hà Nội

Du hc là tìm ch hc b sung cho nhng ngành ngh, kiến thc hin đi, môi trường đào to mà trường lp trong nước còn thiếu hoc yếu kém. Đc bit, trong tình hình ch tiêu tuyn sinh vào các trường ĐH, CĐ Vit Nam còn thp (1 triu thi nhưng ch có 130.000 ch/năm) thì du hc là ngun b sung ch tiêu hu như… vô tn.
Căn c Quyết đnh s 05/2013/QĐ-TTG quy đnh vic công dân ra nước ngoài hc tp, nay được thay thế bởi nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Lut Minh Anh xin tư vn Th tc xin cp giy phép tư vn du hc cho các doanh nghip kinh doanh trong lĩnh vc du hc như sau:
tải xuống (2)

 1. Điu kin cp Giy phép tư vn du hc.
 • Được thành lập theo quy định pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro;
 • Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học./.
 1. H sơ cp Giy phép tư vn du hc bao gm:
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
 • Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
 • Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học và tư vấn viên có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo;
 • Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 • Một số giấy tờ pháp lý khác.
 1. S lượng h sơ01 bộ gốc.
 2. Thi hn gii quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 3. Cơ quan thc hin th tc hành chính: Sở Giáo dục và đào tạo cấp tỉnh/thành phố.