info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ cấp Giấy phép tư vấn du học

Căn cứ vào Điều 11, Quyết định số 05/2013/QĐ-TTG thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học (Hồ sơ cấp Giấy phép tư vấn du học) bao gồm:

Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học

Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học

Hồ sơ cấp Giấy phép tư vấn du học:

  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu;
  2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
  3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
  4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo;
  5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
  6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
  7. Giấy xác nhận ký quỹ 500 triệu tại Ngân hàng thương mại;
  8. Văn bản chứng minh trình độ ngoại ngữ của người đứng đầu trung tâm;
  9. Hợp đồng du học tự túc;
  10. Một số giấy tờ pháp lý khác.