info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Giấy phép kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cho cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về điều kiện kinh doanh được dễ dàng hơn.

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng

Khi doanh nghiệp tại Đà Nẵng có phát sinh về các thay đổi sau: thay đổi địa chỉ của công ty, thay đổi tên của công ty, thay đổi thông tin của chủ sở hữu, tăng giảm về vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người được đại diện pháp luật, thay đổi các thông tin khác liên quan, … thì công ty cần phải tiến hành thủ tục thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng.
Hồ sơ để thay đổi giấy phép kinh doanh tại Đà Nẵng, Công ty Luật Minh Anh tư vấn cụ thể như sau:
• Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;
• Bản gốc đăng ký kinh doanh;
• CMND phô tô có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên)
• Chứng chỉ hành nghề phô tô có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)
• Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định)

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn kiến thức về giấy phép kinh doanh, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn