info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh – Tư vấn Minh Anh chuyên tư vấn thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh; cung cấp hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh như sau:

Hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh bao gồm:

1. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

2. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

3. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

4. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc về việc thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh.

5. Ngoài ra, còn phải nộp thêm các giấy tờ sau trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:

– Trường hợp Giảm vốn điều lệ: Báo cáo tài chính gần nhất. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

– Trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật: Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

– Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.