info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu tem Bưu Chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Trong phạm vi bài viết này công ty Minh Anh sẽ tư vấn cho Quý khách hàng những nội dung cơ bản cần nắm được khi xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
1. Đối tượng phải xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tem bưu chính với số lượng từ 500 con trở lên và không thuộc danh mục các loại tem bưu chính quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính năm 2010, cụ thể:
a) Tem bưu chính giả;
b) Tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
c) Tem bưu chính đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Tem bưu chính nước ngoài có nội dung và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu chính các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới và các hiệp hội sưu tập tem.
2. Các trường hợp không cần giấy phép nhập khẩu tem bưu chính:
a) Tem bưu chính của các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới nhập khẩu theo quy định của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới;
b) Tổng số các chủng loại tem bưu chính cho một lần nhập khẩu có số lượng dưới 500 con và không thuộc danh mục các loại tem bưu chính quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật bưu chính;
c) Tem bưu chính Việt Nam in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Hồ sơ xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
a) Giấy đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của tổ chức đề nghị nhập khẩu do tổ chức tự đóng dấu xác nhận hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân đề nghị nhập khẩu;
c) Tem bưu chính mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.
4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc
5. Dịch vụ xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của công ty Minh Anh. 
Tư vấn cho khách hàng những trường hợp cần và không cần xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính,  những điều kiện cần có để xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những hồ sơ tài liệu để xin giấy phép.
Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trên cơ sở những thông tin khách hàng cung cấp.
Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Đại diện khách hàng nhận kết quả xin Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
Hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu tem bưu chính sau khi được cấp phép và cung cấp cho khách hàng những văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực nhập khẩu tem bưu chính.