info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Hiện nay, do nhu cầu hoạt động kinh doanh có khá nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu nhập khẩu tem bưu chính nhưng lại không nắm được quy định của pháp luật có liên quan về hồ sơ cần có để xin loại giấy phép trên.
Theo Luật Bưu Chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu Chính, hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính bao gồm:
1. Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
a) Giấy đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của tổ chức đề nghị nhập khẩu do tổ chức tự đóng dấu xác nhận hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân đề nghị nhập khẩu;
c) Tem bưu chính mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.
2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông;
Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc;
Trường hợp hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính chưa đáp ứng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi thông báo yêu cầu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo;
Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính thì Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trên đây là những nội dung cơ bản liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Có nội dung nào chưa rõ ràng hoặc cần tư vấn thêm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Minh Anh để được hỗ trợ tư vấn.