info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

Quý khách hàng đang có nhu cầu nhập khẩu tem bưu chính nhưng chưa có giấy phép và cũng chưa nắm được quy trình thủ tục xin giấy phép nhậu khẩu tem bưu chính? Chúng tôi tin rằng đây là bài viết hữu ích và cần thiết cho quý khách hàng. Trên cơ sở những quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính, công ty Luật Minh Anh xin gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn như sau.

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tem bưu chính


1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

a) Giấy đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của tổ chức đề nghị nhập khẩu do tổ chức tự đóng dấu xác nhận hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân đề nghị nhập khẩu;
c) Tem bưu chính mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ;
b) Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
d) Trường hợp hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi thông báo yêu cầu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo;
đ) Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn của giấy phép nhập khẩu tem bưu chính.

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có giá trị thực hiện một lần trong thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày ký và không được gia hạn.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thủ tục xin giấy phép bưu chính, giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn