info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tội cưỡng đoạt tài sản có được hưởng án treo không

✅ Theo quy định của pháp luật hiện nay, ta có thể hiểu cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Tội cưỡng đoạt tài sản có được hưởng án treo không? Để hiểu rõ hơn về tội cưỡng đoạt tài sản hay cùng Luật Minh Anh tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Tội cưỡng đoạt tài sản có được hưởng án treo không

Tội cưỡng đoạt tài sản được pháp luật nước ta quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 170 của Bộ Luật Hình sự 2015 sửa dổi bổ sung 2017 quy định về tội cưỡng đoạt tài sản:

+ Tội này được hiểu là hành vi của người phạm tội đe doạ sẽ thực hiện một hành động (hay đe doạ sẽ sử dụng sức mạnh vật chất) để gây thiệt hại cho người bị hại. Mục đích của việc đe doạ này là làm cho người bị hại sợ và giao tài sản cho người phạm tội chiếm đoạt theo đòi hỏi mà người phạm tội đưa ra gắn liền với hành vi đe doạ nêu trên.

+ Các hành vi dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác. Được hiểu là dùng các thủ đoạn gây áp lực rất lớn về tinh thần của người bị hại để buộc họ phải giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt theo đòi hỏi mà người phạm tội đưa ra, kèm với việc dùng thủ đoạn đó.

Tội cưỡng đoạt tài sản có được hưởng án treo không?

✅ Để được hưởng án treo, Qúy khách hàng cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Và Theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thì án treo được hiểu là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Cũng theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

Thứ hai, Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Thứ ba, Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Thứ tư, Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Thứ năm, Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

✅ Với thắc mắc của quý khách hàng về tội cưỡng đoạt tài sản có được được hưởng án treo không? Từ những phân tích ở trên ta có thể kết luận khi một người phạm tội cưỡng đoạt tài sản thì họ hoàn toàn có thể được hưởng án treo khi họ có đủ các điều kiện mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

Dịch vụ pháp lý về lĩnh vực hình sự của Luật Minh Anh

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hình sự;

+ Tư vấn tội trộm cắp tài sản;

+ Tư vấn cưỡng đoạt tài sản;

+ Tư vấn tham gia thủ tục tố tụng hình sự;

+ Tư vấn cách giảm nhẹ hình phạt;

+ Tư vấn trách nhiệm hình sự có người dưới 18 tuổi;

+ Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.

⇒ Luật Minh Anh vừa chia sẻ một số kiến thức về Tội cưỡng đoạt tài sản có được hưởng án treo không ? Luật Minh Anh luôn sẵn sàng và rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ tư vấn các giải pháp liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời Luật Minh Anh đại diện tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn bản quyền, nhãn hiệu, các vấn đề pháp lý khác cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi – ☎️ Hotline 0938.834.386