info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi người quản lý doanh nghiệp

 
Câu hỏi
Tôi muốn thay đổi Người quản lý doanh nghiệp vậy mong các luật sư cho tôi biết các đối tượng được thay đổi gồm những vị trí nào trong công ty?
Trả lời
Công ty Minh Anh xin được trả lời câu hỏi của Anh/chị như sau:
Theo Điều 12 của luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền thay đổi Người quản lý doanh nghiệp của mình cụ thể như sau:
Doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những chức danh sau đây:
1. Thành viên HĐQT đối với công ty cổ phần;
2. Thành viên trong Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.