info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư là một trong những dịch vụ tư vấn trọng tâm của Công ty Minh Anh. Với hơn 05 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Chúng tôi đã tích lũy được vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu. Chúng tôi cam kết sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện các công việc của mình một cách thuận lợi nhất và ít tốn kém về chi phí nhất.

         ( Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư)


Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư của chúng tôi bao gồm:
Tìm hiểu nội dung trên giấy phép mà nhà đầu tư muốn điều chỉnh;
Tư vấn các điều kiện phù hợp với nội dung điều chỉnh;
Tư vấn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư;
Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện theo dõi tiến độ thụ lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của phía cơ quan nhà nước;
Đại diện nhà đầu tư nhận kết quả thực hiện công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi thực hiện điều chỉnh giấy phép đầu tư.
Các nội dung cần điều chỉnh khi cần thiết bao gồm:
Thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án;
Thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
Điều chỉnh mục tiêu dự án/ngành nghề kinh doanh;
Tổng vốn đầu tư của dự án, vốn điều lệ công ty;
Địa điểm thực hiện dự án/địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
Thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn;
Các nội dung thay đổi khác.
Hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ sau đây:
Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư;
Giải trình về tiến độ thực hiện dự án;
Quyết định của chủ đầu tư về nội dung cần điều chỉnh;
Thông báo thay đổi nội dung giấy phép đầu tư;
Đề xuất thực hiện dự án đầu tư;
Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án;
Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục;
Một số giấy tờ pháp lý khác theo từng nội dung thay đổi./.