info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu  xe mô tô phân khối lớn ngày càng cao, để doanh nghiệp có thể giải quyết những khúc mắc trong vấn đề thủ tục hành chính. Chúng tôi xin tư vấn về Thủ tục cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn.
1. Hồ sơ  xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn , bao gồm:
– Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản chính ( theo mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 31/03/2011);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Hóa đơn thương mại: 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
2. Trình tự thực hiện
– Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;
– Bước 2: Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầu đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn abrn cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ;
– Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân;
– Bước 4: Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.
3.Thời hạn giải quyết.
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.