info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn bao gồm các giấy tờ sau:
– Đơn đăng ký nhập khẩu tự động : 02 bản chính ( theo mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 31/3/2011);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư : 01 bản sao( có xác nhận và đóng dấu y sao bản chính của thương nhân);
– Hợp đồn nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Hóa đơn thương mại : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn được gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương ,54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.