info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Nội

Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị có nhiều năm tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, đặc biệt là là Tư vấn Thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Nội, Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các doanh nghiệp một vài nội dung liên quan đến vấn đề thay đổi tên doanh nghiệp như sau:
Tên của doanh nghiệp gồm có:
Tên bằng tiếng Việt
Tên bằng tiếng nước ngoài.
Tên viết tắt của doanh nghiệp (nếu có)
Được quy định cụ thể tại Điều 38 và Điều 40 Luật doanh nghiệp năm 2014.
1. Tư vấn chọn tên doanh nghiệp.
Tên doanh nghiệp được cấu thành như sau: Loại hình + tên riêng.
2. Loại hình doanh nghiệp: Các loại hình và cách viết tên như sau:
+ “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
+ “Công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;
+ “Công ty hợp danh” hoặc “Công ty HD” đối với công ty hợp danh;
+ “Doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
–     Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.
– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
3. Những yêu cầu khác khi chọn tên cho Doanh nghiệp:
– Tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
– Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanhnghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;
– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.