info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc làm mẫu đăng ký

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc làm mẫu đăng ký Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Dược 2005, Thông tư 47/2010/TT-BYT  xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc làm mẫu đăng ký bao gồm:
  • Đơn hàng nhập khẩu (M ẫu số 11a)
  • Các tài liệu liên quan gửi kèm đơn hàng gồm
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc giấy phép hoạt động về thuốc/ nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với Công ty nước ngoài.
  1. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý dược xem xét cấp giấy phép nhập khẩu. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do.
  2. Cơ quan giải quyết: Cục quản lý Dược – Bộ Y tế.