info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi trụ sở chính khác quận tại Hà Nội

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, Thay đổi trụ sở chính khác quận tại Hà Nội. Để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Các bước thực hiện thủ tục Thay đổi trụ sở chính khác quận tại Hà Nội

Bước 1:  Doanh nghiệp soạn hồ sơ chốt thuế và nộp tại Chi cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để làm thủ tục chốt thuế chuyển quận.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận một cửa của Chi cục thuế.
Bước 2:  Doanh nghiệp soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh mới và hoàn toàn được chuyển công ty về trụ sở mới.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo của đơn vị thụ lý hồ sơ, yêu cầu sửa đổ, bổ sung hồ sơ cho đúng với quy định của pháp luật. Sau khi hồ sơ hoàn thiện, Doanh nghiệp tiến hành nộp lại hồ sơ.
Lưu ý: Trong trường hợp này Doanh nghiệp sẽ phải thay đổi dấu pháp nhân cho phù hợp với nội dung địa chỉ trụ sở chính đã thay đổi.
Sau khi hoàn tất việc thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh ngiệp phải làm thủ tục đăng bố cáo nội dung thay đổi và gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh, đây là thủ tục bắt buộc theo Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định.

 1. Hồ sơ chốt thuế chuyển quận nộp tại chi cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính:
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Nghị quyết của ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Quyết định của chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên.
 • Công văn gửi chi cục thuế nơi đặt trụ sở của Doanh nghiệp.
 • Tờ khai 08 – MST điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế.
 • Các giấy tờ có liên quan khác
 1. Hồ sơ gửi cơ quan đăng ký kinh doanh:
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Nghị quyết của ĐHĐCĐ của công ty cổ phần/ HĐTV của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Quyết định của chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực kết quả thủ tục hành chính chốt thuế chuyển quận tại Chi cục thuế;
 • Các giấy tờ có liên quan khác./.