info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quyền thành lập góp vốn mua cổ phần mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:
Tôi muốn hỏi về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân như thế nào?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Theo như thông tin Anh/ chị hỏi ở trên tôi xin trả lời. Tại điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể, như sau:
“Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
1. Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18.


2. Không được thành lập và quản lý doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam:
a) Đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhằm thu lợi riêng cho cơ quan, cá nhân, đơn vị mình;
b) Công chức, viên chức, cán bộ theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức, cán bộ;
c) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng trong các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, cơ quan; hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân,; trừ trường hợp ủy quyền cho người được cử làm người đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại DN
d) Quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, Cán bộ lãnh đạo trừ trường hợp ủy quyền cho người được cử làm người đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước tại DN khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực dân sự; tổ chức phải là pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu hình sự, chấp hành phạt tù, cai nghiện, cơ sở giáo dục hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh và đăng ký kinh doanh liên quan đến KD theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phá sản.
Trường hợp Cơ quan ĐKKD có yêu cầu, người đăng ký thành lập DN phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐKKD
3. Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức, cá nhân vào công ty CP, công ty TNHH, công ty HD theo quy định của Luật DN, trừ trường hợp sau đây:
a) Đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, cá nhân, đơn vị mình;
b)  Cán bộ, công chức không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

( Bạn đang xem bài viết : Quyền thành lập góp vốn mua cổ phần mua phần góp vốn quản lý doanh nghiệp )
4. Thu lợi riêng cho cơ quan, cá nhân, đơn vị mình theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới các hình thức từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong những mục đích như sau:
a) Chia theo các hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18;
b) Thêm vào ngân sách của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật;
c) Lập hoặc bổ sung vào ngân sách phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.”

Nếu bạn đang có nhu cầu mua cổ phần và mua phần góp vốn thì liên hệ trực tiếp cùng Tư vấn Minh Anh số máy hotline 093 883 4386 chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn

Trân Trọng !