info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Một trong những tranh chấp phổ biến hiện nay là tranh chấp hợp đồng kinh tế. Công ty Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh thông qua các hình thức: thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Các cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

* Thương lượng: đây là phương án mà hầu hết các bên lựa chọn đầu tiên khi phát sinh tranh chấp, và thường chỉ khi không thể thỏa thuận được theo phương thức này các bên mới chọn cách thức khác.

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận, cùng nhau tìm phương án để giải quyết mâu thuẫn.

 • Ưu điểm: tự hai bên gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết không cần thông qua bên thứ ba nên tiết kiệm chi phí và giữ được bí mật; không bị ràng buộc bởi các quy định, trình tự thủ tục luật định nên nhanh chóng, tiện lợi, đơn giản; giữ gìn được hòa khí hai bên cũng như uy tín trong kinh doanh.
 • Nhược điểm: khả năng thành công thấp; kết quả thương lượng không có cơ chế bảo đảm thực hiện, phụ thuộc vào ý thức, sự tự nguyện, tự giác của các bên.

* Hòa giải: có sự tham gia của bên thứ ba (thường là phải có uy tín đối với cả hai bên) với vai trò trung gian để tìm ra phương án giải quyết.

 • Ưu điểm: có bên thứ ba ở giữa để phân tích, đánh giá chứ không như thương lượng chỉ có 2 bên tranh chấp bên nào cũng nhận mình đúng thì khó giải quyết; không phụ thuộc vào các thủ tục, trình tự luật định, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí, giữ gìn được hòa khí hai bên cũng như uy tín trong kinh doanh.
 • Nhược điểm: giống như thương lượng, việc thực hiện dựa trên sự tự giác của các bên.

* Trọng tài: Hội đồng trọng tài/trọng tài viên là bên thứ ba tham gia với tư cách độc lập, tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

 • Ưu điểm: đây là phương án giải quyết phổ biến trên thế giới, nhất là đối với các trường hợp tranh chấp thương mại quốc tế vì không bị giới hạn về mặt lãnh thổ; đảm bảo bí mật, không được công bố rộng rãi, giữ được danh dự, uy tín; Các bên tranh chấp được quyền lựa chọn trọng tài viên, quyết định ngôn ngữ, địa điểm và thời gian giải quyết. Ưu điểm vượt trội là quyết định có giá trị chung thẩm, không bị kháng cáo trừ trường hợp một trong các bên tranh chấp yêu cấu và có căn cứ chứng minh.  Phán quyết của trọng tài được công nhận quốc tế thông qua các công ước quốc tế được ký kết.
 • Nhược điểm: Các trọng tài viên gặp khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ; Việc giải quyết phụ thuộc vào thiện chí của các bên, nếu một trong các bên không thiện chí thì quá trình giải quyết sẽ luôn có nguy cơ trì hoãn, không thể thành lập được hội đồng trọng tài.

* Tòa án: là phương thức giải quyết tranh chấp khi các bên không tự thương lượng, hòa giải hoặc thương lượng, hòa giải không thành, không lựa chọn phương thức giải quyết bằng trọng tài. Khi đó, một trong các bên nộp Đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

– Ưu điểm: giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử, bảo đảm bản án, quyết định được chính xác, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; Việc thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình xét xử được đảm bảo thực hiện. Ưu điểm lớn nhất của phương thức này là việc bảo đảm thi hành của bản án, quyết định.

– Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí của các bên; khó bảo đảm được bí mật, uy tín của các bên trong quá trình giải quyết.

Cả 4 hình thức này đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định tùy vào tình hình cụ thể mà luật sư sẽ đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho khách hàng.

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc;
 • Nghiên cứu vụ việc, phân tích, đánh giá những điểm lợi thế, bất lợi của các bên trong vụ việc.
 • Tư vấn, đưa ra phương án giải quyết có lợi nhất cho khách hàng;
 • Tư vấn, hướng dẫn thu thập tài liệu, chứng cứ; kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ;
 • Tư vấn, hướng dẫn và soạn thảo các văn bản, tài liệu, đơn từ cần thiết;
 • Tư vấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc;
 • Đại diện khách hàng trực tiếp liên hệ, làm việc với các bên liên quan trong giai đoạn thương lượng, hòa giải (nếu có);
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền trong quá trình giải quyết vụ việc.

⇒ Văn phòng công ty Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ, giải đáp, các ”  Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất