info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Chỉ khi các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá thì mới được phép in nhãn hoặc hợp đồng với cơ sở in để in nhãn bao bì thuốc lá. Tuy nhiên để được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định.
thuocla1. Điều kiện về chủ thể sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau:
-Là doanh nghiệp đang sản xuất sản phẩm thuốc lá trước thời điểm ban hành Nghị quyết số12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 – 2010.
-Là doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong trường hợp sáp nhập, liên doanh để sản xuất thuốc lá.
2. Điều kiện về đầu tư và sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước như sau:
Thứ nhất: Doanh nghiệp phải tham gia đầu tư trồng cây thuốc lá dưới hình thức đầu tư trực tiếp / liên kết đầu tư với các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt.
Thứ hai: Doanh nghiệp phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá được trồng trong nước để sản xuất thuốc lá. Trường hợp không đủ nguyên liệu trong nước thì được nhập khẩu phần nguyên liệu còn thiếu theo kế hoạch nhập khẩu hàng năm do bộ công thương công bố, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá nhãn nước ngoài / sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu. Kế hoạch này được xác định phù hợp với quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và vùng nguyên liệu thuốc lá được phê duyệt.
3. Điều kiện về thiết bị máy móc để sản xuất sản phẩm thuốc lá như sau:
-Phải có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính: đóng bao, cuốn điếu.
-Trong công đoạn đóng bao, đóng tút, cuốn điếu doanh nghiệp phải sử dụng các máy đóng bao,máy cuốn, đóng tút tự động, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá theo phương pháp truyền thống phải thao tác bằng tay.
-Phải có các thiết bị kiểm tra để thực hiện kiểm tra, đo lường các chỉ tiêu chất lượng như: chu vi điếu, trọng lượng điếu, độ giảm áp điếu thuốc. Đối với các chỉ tiêu hóa, lý khác và chỉ tiêu vệ sinh thuốc lá, doanh nghiệp có thể tự kiểm tra / thông qua các đơn vị dịch vụ có chức năng để kiểm tra. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ có hệ thống, thời gian lưu giữ phải dài hơn thời hạn sử dụng của sản phẩm là 6 tháng để theo dõi.
-Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm thuốc lá phải có nguồn gốc hợp pháp.
4. Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá như sau:
Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm thuốc lá.
5. Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa như sau:
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá phải có quyền sở hữu / sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.
6. Điều kiện về môi trường và phòng, chống cháy nổ như sau:
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.