info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Rượu là một trong những mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam, nhưng cũng có những khó khăn trong việc sản xuất.Việc xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho doanh nghiệp cần sản xuất rượu là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết.Công ty Minh Anh với nhiều năm tư vấn, hỗ trợ việc xin cấp giấy phép kinh doanh nói chung và giấy phép sản xuất rượu công nghiệp nói riêng sẽ giúp quý khách hàng xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp một cách nhanh chóng, dịch  vụ chuyên nghiệp, uy tín nhất.
tải xuống
1. Giấy tờ cần chuẩn bị để xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;
-Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
-Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
-Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo đó là bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
-Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường / Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2. Các bước xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Thứ hai là nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho bộ công thương / sở công thương và nhận giấy hẹn đến lấy kết quả.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ theo pháp luật thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp sẽ nhận được văn bản yêu cầu bổ sung.
Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp sẽ nhận được văn bản trả lời từ chối cấp phép;
Thứ ba là nhận kết quả
Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nhận kết quả theo ngày được ghi trong giấy hẹn.
3. Nơi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên thì Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu
Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 3 triệu lít/năm thì Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu.