info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Doanh nghiệp khi xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp sẽ phải lập hai bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trong đó 1 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép , bộ còn lại lưu tại doanh nghiệp.
Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Đơn này theo mẫu).
-Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế : bản sao.
-Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm: bản sao.
-Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo đó là bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất.
-Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường / Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp : bản sao.