info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Các hoạt động sản xuất thuốc lá bao gồm sản xuất thuốc lá điếu và thuốc lá sợi như là một loại sản phẩm độc quyền. Để xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá thì phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá bao gồm:
-Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá : bản sao.
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất nếu có và dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 5 năm tiếp theo trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm thuốc lá quy đổi ra bao 20 điếu.
-Bảng kê danh mục thiết bị, máy móc cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá (năng lực từng công đoạn quy đổi ra bao 20 điếu tính theo 3 ca/ngày).
-Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thiết bị máy móc.
-Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).
-Bảng kê sơ đồ kho tàng, diện tích, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.
-Các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu / sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp: bản sao.
-Công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá : bản sao.
-Hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá : bản sao.