info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Xin giấy phép du học tại Bắc Ninh

Ở Việt Nam, nhu cầu đi học ở nước ngoài ngày càng tăng cao. Hiểu được nhu cầu đó ở các tỉnh và thành phố lớn trong cả nước, những nhà đầu tư, tổ chức mở ra hoạt động dịch vụ tư vấn du học ngày càng nhiều, trong đó Bắc Ninh là một tỉnh với điều kiện kinh tế đang trên đà phát triển được nhiều nhà đầu tư và tổ chức hướng tới để xây dựng thị trường trên nhiều lĩnh vực. Để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này, tổ chức thành lập phải đáp ứng đủ thủ tục, hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học.
Để hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học ở Bắc Ninh, công ty Minh Anh cung cấp cho khách hàng một số thông tin sau:

Xin giấy phép du học tại Bắc Ninh

Xin giấy phép du học tại Bắc Ninh


Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ về Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Bước 3: Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Bắc Ninh thẩm định và đánh giá hồ sơ
Bước 4: Hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hành chính hoặc qua bưu điện
Thời gian thực hiện
Thời hạn giải quyết thủ tục từ 22 – 26 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp Hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Ninh của Luật Minh Anh bao gồm:
Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn;
Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan;
Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động tư vấn du học;
Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
Trực tiếp đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.