info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ, tư vấn các thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, mối quan hệ và sự nhiệt tình, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.
Để quý khách hàng nắm rõ hơn về điều kiện, trình tự thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ, Công ty chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
Điều kiện xin giấy phép đo đạc bản đồ
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;
Có tối thiểu bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.
Thủ tục xin giấy phép đo đạc bản đồ.
Bước 1: Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập;
Hồ sơ lao động, bảo hiểm, kinh nghiệm, bằng cấp của kỹ thuật trưởng;
Hồ sơ lao động, bằng cấp của tối thiểu 04 nhân viên kỹ thuật;
Danh mục máy móc thiết bị kèm theo hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị;
Một số giấy tờ pháp lý khác./.
Bước 2: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính (trừ các trường hợp Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam).
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định trụ sở và phỏng vấn kỹ thuật trưởng và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam tiến hành cấp giấy phép cho tổ chức, cơ quan. trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.